Draagvlak voor planning

De projectplanning is de belangrijkste tool in de projectbeheersing. Om de planning realistisch en robuust op te bouwen, maakt Vijverberg gebruik van interactieve planningsessies met het projectteam. Zo zorgen wij dat de tijdsindeling breed gedragen wordt binnen de organisatie.

Om de gehele scope van het project in de planning op te nemen, stellen wij de planning op volgens de Work Breakdown Structure (WBS). Wij koppelen projectrisico’s en onzekerheden aan de projectplanning en met behulp van een Monte Carlo-analyse toetsen wij de haalbaarheid.

Inzichtelijke voortgangsrapportages

Tijdens de uitvoering van het project verzamelen wij data, verwerken wij de voortgang en toetsen we op afwijkingen in de planning. Het opnemen van wijzigingen en mitigerende maatregelen zorgen voor bijsturing van het project waar nodig. Wij visualiseren de voortgang volgens de projectplanning en de impact van verstoringen in de voortgangsrapportages. We maken daarbij gebruik van de planningssoftware Primavera, Microsoft Project en Tilos (tijd-wegdiagram).

Realistische projectplanning

Een realistische projectplanning zorgt voor een voorspelbaar projectresultaat. Vijverberg helpt bij het opstellen van projectplanningen en het monitoren van de voortgang.

Neem contact op